Aktiv Ungdom Skellefteå

Kursprogram

Alla våra aktuella kurser finns längst ner på sidan kursanmälan och där kan man även anmäla sig genom att klicka på kursens namn som är en länk till anmälningsformuläret. 

För att underlätta hanteringen av kurser ser vi helst att man använder bokningssystemet via denna webbsida, men det går givetvis även att anmäla sig via e-post. Skriv då önskad kurs, deltagarens (barnets) namn, fullständigt personnummer inklusive fyra sista siffrorna samt bostadsadress, telefon och e-post där man kan nås vid behov. Vi ser helst att man inte anmäler sig via telefon då det är lätt hänt att man hör fel på de uppgifter som sägs. 

Information om varje kurs finns på separata sidor. Dessa nås i menyn till vänster för varje kurs. De listas då per ort/plats som de anordnas. DÄR FINNS DE DATUM SOM GÄLLER FÖR RESPEKTIVE KURS!

Förutom kursavgift tillkommer årlig medlemsavgift på 100 kr vid nytt kalenderår. För de som är över 25 år är det 200 kr i medlemsavgift. Har man gått vårterminen så är denna redan betald och ska inte vara med på den faktura man får för höstterminen.

Kursavgift för våra dans- och gymnastikkurser för barn och ungdomar under 18 år med tio planerade träffar är 800 kr.  Om kurserna har mindre antal träffar än tio, så reduceras avgifterna proportionerligt. Ibland blir antalet träffar mer än de tio man planerat för. Detta beror på om finns dagar över av eventuella reservdagar, detta bestäms för varje enskild kurs. Dessa extra träffar kostar inget mer, utan får ses som en bonus :)

För mer detaljerad beskrivning av de olika stilarna, sjukanmälan med mera samt våra riktlinjer för antal deltagare per grupp hänvisar vi till kursinfo.

För hantverks- samt andra kurser varierar priset, se kursbeskrivning för enskild kurs.

Kontaktinfo till administratör är: 072-5101370, skelleftea@aktivungdom.se ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURSPROGRAM UNDER LOV

Under de olika lov som finns har vi normalt sett inga aktiviteter.  Vissa undantag kan finns då informationen man fick vid kursens start kan vara ändrad!. Orsaken är att tillgången till instruktörer under lov ibland inte är klar vid kursens start. Dubbelkolla alltid datum på vår hemsida och Facebook samt i de mejl vi skickar ut om eventuella ändringar!

Alla våra kurser är normalt inställda från söndagen innan lovet startar, fram till lördagen då lovet avslutas. Med andra ord så återupptas ordinarie verksamhet på söndag samma vecka som lovet avslutas. Orsaken är att man ska kunna ha ett så långt lov som möjligt! 

Observera att kurserna alltid hålls på den dag som de normalt sett anordnas på. Exempel: Skulle kursen vara på en torsdag under lovet så hålls den på den dagen efter lovet. Kurser som är på en söndag innan lovet startar anordnas inte, utan återupptas nästa söndag. 

OBSERVERA ATT UNDANTAG FINNS, SÅ DUBBELKOLLA ALLTID KURSENS PROGRAM!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVSLUTNING AV VÅRA KURSER

Avslutningen för dans- och gymnastikkurserna med uppvisning för anhöriga är normalt sett ett extra pass. Datum kan komma att flyttas om någon reservdag måste användas. Om alla reservdagar har använts för att täcka de ordinarie kurstimmarna blir avslutningen på den sista tillgängliga dagen av de tio passen.


AVSLUTNING VÅRTERMIN 

Normalt sett anordnar vi en stor avslutning för alla våra danskurser i den stora aulan på Anderstorpsgymnasiet. Information om detta  kommer att läggas ut på denna hemsida samt relevant information skickas även ut via mejl och läggs upp på Facebook. Observera att om vi inte kan anordna en stor avslutning på grund av olika skäl som pandemier, resursbrist eller ekonomi, så blir det avslutningar på samma sätt som på höstterminen, se nedan.

För gymnastikkurser är det avslutning i ordinarie lokal då det kan krävas specialutrustning som inte finns i aulan på Anderstorp. Barnen är givetvis även välkomna på den stora dansavslutningen. 

För övriga kurser hänvisar vi till information för berörd kurs.


AVSLUTNING HÖSTTERMIN 

När dans- och gymnastikkurserna för höstterminen går mot sitt slut så är tanken att ha en mindre avslutning för varje kurs, följt av lite fika och utdelning av diplom

Ordinarie lokal gäller för samtliga grupper, och man börjar med att öva för att sedan visa upp inför anhöriga följt av fika samt utdelning av diplom för barnen. Om inget annat sägs så gäller ordinarie starttid och den vanliga klädseln man använt.

För övriga kurser hänvisar vi till information för berörd kurs.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------