Om oss

Om oss


Vilka är vi:

Vi är politiskt och religiöst obundna och har cirka 20 000 medlemmar. Vi finns i hela landet och har sex distrikt från norr till söder. I våra föreningar så pågår det mängder med aktiviteter för barn och ungdomar .

Aktiv Ungdom bildades 1976 och är en medlemsorganisation i studieförbundet Medborgarskolan och LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer .

Vi är en bidragsorganisation till MUCF – Myndigheten för Ungdom – och civilsamhällesfrågor, vilket betyder att det är därifrån vi söker våra pengar som sedan går ut till våra anslutna föreningar och används för att hålla organisationen levande.

Vad vill vi:

Vårt övergripande mål är att alla barn och unga i vårt samhälle ska ha en stimulerande och utvecklande fritid, med aktiviteter där man får känna sig meningsfull och sedd. En fritid som genomsyras av respekt för varandra och där man får känna sig kreativ och ha kul. Eftersom hela vår organisation är uppbyggd och består av föreningar medverkar medlemmarna i en demokratisk rörelse. Verksamheten stödjer sig på policys, stadgar och barnkonventionen - vilka alla är demokratiska.

Man kan också få praktiskt kunskap genom att engagera sig i sin förenings styrelse eller genom att gå på årsmöten och rösta i de förslag som läggs fram. På detta vis så har medlemmarna möjlighet att påverka sin egen verksamhet och hur den skall utformas och genomföras. Vår organisation uppmuntrar medlemmarnas egna idéer och initiativförmåga.

Hur gör vi det:

Genom vår föreningsverksamhet erbjuder vi mängder med aktiviteter - allt från kampsport och parkour till teater och dans. Våra föreningar kan vända sig till sina distrikt för stöd och idéer. Många av föreningarna anordnar, förutom den ordinarie verksamheten, även lägerverksamhet, workshops och prova-på-aktiviteter.

Vi erbjuder också våra medlemmar utbildningar som exempelvis ledarutbildningar och föreningsutbildningar där man får chans att träffa likasinnade och lära sig något nytt – en ny upplevelse att ta med sig helt enkelt.

Vad är vår vision:

Självklart finns det också ur vår organisations synpunkt ett högre mål med vår verksamhet - och det är att dagens barn och unga ska växa upp till hälsosamma samhällsmedborgare med initiativförmåga, positiv framtidstro och demokratiska värderingar - och det tror vi att meningsfulla fritidsaktiviteter genom vår föreningsverksamhet kan bidra till.

För vilka:

Vi välkomnar alla, oavsett bakgrund eller ålder, men för att kunna söka bidrag hos oss så ska minst 60 % av medlemmarna i föreningen vara mellan 6-25 år.

Vi står för allas lika värde. Hos oss får alla göra roliga fritidsaktiviteter. All sorts fritidsverksamhet är välkommen hos oss.

Vad kan vi erbjuda:

Alla föreningar som startas får efter sin rapportering ett bidrag. Har man haft fler än 50 aktiviteter under året så kan man också ansöka om aktivitetsstöd hos oss. En aktivitet innebär att minst fyra personer i åldrarna 0-25 år ska ha träffats under minst en timme.

Vi har en försäkring som täcker olycksfall till, under och från aktiviteten. Allt detta för endast 10 kr per år och medlem, då vi anser att alla ska ha råd med en aktiv fritid.

Utöver de bidrag som nämns ovan kan man också söka bidrag från oss på förbundet. Det kan till exempel handla om att föreningen behöver material till verksamheten, eller att medlemmarna vill åka på en studieresa eller ett läger. Vi erbjuder även gratis utbildningar inom ledarskap och föreningsliv.

Våra föreningar får rabatt på Scandic hotels och tillgång till medlems och rapporteringssystem utan kostnad hos oss.

Välkomna till Aktiv Ungdom!