Aktiv Ungdom Skellefteå

Kursbokningsregler

ANMÄLAN: 
Alla våra aktuella kurser finns längst ner på sidan på kursanmälan och där kan man även anmäla sig genom att klicka på kursens namn som är en länk till formuläret för att anmäla sig. 

För att underlätta anmälning till våra kurser rekommenderar vi att man använder bokningssystemet via denna webbsida, men det går givetvis även att anmäla sig via e-post. Ange då deltagarens (barnets) namn, fullständigt personnummer inklusive fyra sista siffrorna samt bostadsadress, telefonnummer för kontakt vid behov och e-post där förälder kan nås för att få tillgång till information om kursen. Vi ser helst att man inte anmäler sig via telefon då det är lätt hänt att man hör fel på de uppgifter man tar emot. 

Anmälan på plats till instruktörer måste alltid även meddelas kontoret. Se överst på sidan hur man gör! 

FÖRTUR: De som deltagit i senaste termins verksamhet har förtur vid anmälan inför nästa termin. Observera dock att vi inte håller platserna hur länge som helst och man kan bli utan! Förtur gäller för att anmäla sig till en kurs, inte att man har garanterad plats på en specifik kurs! Med andra ord så gäller kö för de som har rätt till förtur, där man får plats efter den dag och klockslag man anmäler sig. Detta gäller oavsett om man gått just den kursen föregående termin.

Efter att sista anmälningsdag för att ha förtur passerat så är det fritt fram för alla att anmäla sig, och då gäller normala regler med att man får plats efter den dag och klockslag man anmälde sig.

Information om aktuella kurser finns under respektive kursprogram för vår- och höst. Hur man anmäler sig finns på sidan kursanmälan.

Observera att man kan alltid anmäla sig till en kurs även om man inte har förtur. Man hamnar då på kö, och då gäller normala regler med att man får plats efter den dag och klockslag man sökte. 

  • Förtursanmälan för vårtermin görs genom de som deltagit på höstens kurser får påminnelse via e-post om de vill anmäla sig till vårens kurser. Därefter tillfrågas via e-post de som stått på kö för höstens kurser föregående år. Deadline är slutet av december.
  • Förtursanmälan för hösttermin görs genom de som deltagit på vårens kurser får påminnelse via e-post om de vill anmäla sig till höstens kurser. Därefter tillfrågas de som stått på kö för vårens samt höstens kurser föregående år kurser via e-post. Deadline är slutet av juni.

KÖPLATS: Anmälan i sig räcker inte för att vara säker på plats. Är kursen fullbokad placeras man i kö och om det blir plats ledig så hör vi av oss i den ordning man anmält sig. Invänta ett personligt e-post eller grupp kallelse från kontoret i så fall. Observera att man inte behöver betala någon kursavgift förrän man antagits till den aktuella kursen. Medlemsavgift är frivilligt att betala om man står på kö men vi uppskattar givetvis om det görs då det stöttar vår verksamhet.

Har man stått på kö sedan föregående termin så är tanken att man kontaktas av kontoret och får frågan om man vill fortsätta stå kvar på plats till kursen ifråga. Då har man kvar det ursprungliga anmälningsdatumet och får ett försprång före de som anmäler senare. Observera att de som redan har deltagit på kurserna har förtur, se ovan. Detta innebär att vi aldrig kan inte garantera en plats även om man stått länge i kö!

Observera att vi har infört en bortre gräns när man kan antagen till våra kurser även om det finns lediga platser. Vi har infört denna regel eftersom det är svårt att komma ikapp om man lyckas få plats sent och för att de som redan deltar inte ska känna att man repeterar saker som man redan gått igenom. 

PROVOMGÅNG: Är man nybörjare eller osäker om det är rätt typ av kurs får man delta första gången gratis. Kontakta då kontoret via e-post (rekommenderas) eller telefon. Vill man fortsätta efter att man testat en gång, så meddelar snarast kontoret att man tänker fortsätta och betala den fulla avgiften för kursen. Vill man inte vara med i kursen så betalar man så klart inte. Istället hör man av sig till kontoret för avbokning så fort som möjligt, så att de som står i eventuell kö kan få en plats och att man undviker att få påminnelser om betalning. Observera att alla får en faktura utskickad vid kursstart men att den makuleras om man meddelar att man inte tänker fortsätta efter provomgång.

Om man inte kontaktar oss efter första provomgång för att avanmäla, kan vi kräva att åtminstone medlemsavgift ska betalas. Orsaken är att vi har arbete som måste göras för att få tag på eventuella som står på kö samt övrigt administrativt arbete.

Om man inte har begärt en provomgång så betalar man innan första kurstillfället startar!
Vid genomförd provomgång görs detta om man tänker fortsätta.

Observera att kontoret alltid skickar ut information om avgiften som ska betalas till varje enskild anmäld via den e-postadressen som finns i vårt medlemsregister. Har man då inte fått besked någon vecka innan kursstart, så dubbelkolla först filtret för skräppost samt kontakta 
därefter kontoret.

SPECIELLA BEHOV: Om deltagaren har speciella behov utifrån handikapp, sjukdom, allergier eller dylikt så rekommenderar vi att ni kontaktar kontoret så att vi kan diskutera detta. Om det krävs att ni är på plats i lokalen är det givetvis tillåtet.

Vårt mål är att alla ska kunna delta på sina villkor. Vi vill även att våra ledare får den information som krävs för att de ska kunna lösa sin uppgift på ett bra sätt för alla deltagare. 

SKYDDAD IDENTITET: Om kursdeltagaren har skyddad identitet så kontakta oss hur vi kan lösa det. Normalt sett behöver vi få veta åtminstone ett förnamn samt födelseår, månad och dag men INTE kontrollsiffrorna. Dessutom vill vi ha telefonnummer samt e-post till den person som står som vårdnadshavare för att vi ska kunna kontakta er. Om vårdnadshavare också har skyddad identitet uppskattar vi att detta kommuniceras så vi vet om det. Observera att våra instruktörer kommer att få veta om att deltagaren har skyddad identitet.

Denna information samt fiktivt efternamn samt falsk adress kommer att registreras i vårt medlemsregister men LÄMNAS ALDRIG UT. Orsaken att vi behöver någon form av information är för att kunna dels försäkra deltagaren men även för att vi ska kunna skydda personen med skyddad identitet, instruktörer och övriga deltagare om det finns någon form av hotbild!!! 

Vi rekommenderar även att man INTE deltar på kursavslutningen då vi inte kan garantera att man hamnar på foto/film vid detta tillfälle.

AVBOKNING DELTAGARE FRÅN KURS: Görs så fort som möjligt till KONTORET - inte till ledarna. Ni får givetvis meddela ledarna men avbokning gäller inte förrän ni kontaktat kontoret.

AVBOKNING AV PLANERAD KURS: Tyvärr så kan ibland verkligheten ställa till det så att planerad kurs måste ställas in. Vi försöker in i det sista att undvika detta och gör allt för att hitta en lösning, men ibland går det bara inte. Det vi kan då erbjuda är att placera deltagarna i bokningskö så att de har en bra chans till plats nästa kurstillfälle, men vi kan aldrig garantera en plats!

ÅTERBETALNING VID AVBOKNING: Om man fortsätter efter provomgång, men hoppar av vid någon av följande kurstillfällen som man deltagit på så gäller:
  
  • Vid tidig avbokning där avgiften betalats, och då mindre än hälften av kurstillfällena passerats, så betalar vi tillbaka de kurstillfällen som inte nyttjats. Vi behåller dock alltid medlemsavgiften. Orsaken till att vi behåller medlemsavgiften är för att täcka försäkringar samt förbundsavgift som registreras vid anmälan.
  • Om antalet träffar som hållits är hälften eller mer av de planerade kurstillfällena så betalas inget av kursavgiften eller medlemsavgift tillbaka. Detta beror på att vi måste täcka redan gjorda kostnader i form av anställd personal, lokaler, utrustning samt försäkringar, förbundsavgift samt administrationskostnader
  • Om kursen ställs in före start så betalas givetvis hela kursavgiften samt eventuell inbetald medlemsavgift tillbaka. Man kan även få den inbetalda summan som tillgodohavande inför kommande kurser eller att man skänker den inbetalda summan till föreningen som en gåva.
  • Undantag till ovanstående regler kan ske i enstaka fall, kontakta kontoret så kan vi diskutera det.

ANSTÅND MED BETALNING: Det är möjligt att få tillfälligt anstånd med betalningen eller att göra delbetalningar. Kontakta i så fall kontoret så fort som möjligt i samband med att ni fått fakturan. Observera dock att detta bedöms i varje enskilt fall och ibland kan vi tvingas avslå anstånd samt fortsatt närvaro på kursen ifråga. Vi förbehåller oss också rätten att placera kursdeltagare med skulder till föreningen sist i anmälningskön vid behov. Detta görs per automatik om man har 1 eller fler terminsavgifter obetalda och inte tagit kontakt eller svarat på våra betalningspåminnelser. Till slut kommer även obetalda avgifter att gå till inkasso.

SJUKANMÄLAN: Görs i första hand till INSTRUKTÖRERNA. Det går bra att sms:a eller ringa dem, se kallelse eller kursinfo på vår hemsida för aktuella telefonnummer. Ange alltid vilken kurs deltagaren går då många av våra instuktörer leder flera kurser.

INFORMATION UNDER TERMINEN: Vi mejlar information som schemaändringar och liknande, så se till att ha lämnat uppdaterad e-postadress och mobiltelefonnummer till kontoret vid behov. DUBBELKOLLA ALLTID RESPEKTIVE KURSPROGRAM FÖR DE DATUM SOM GÄLLER!!!

Observera att schemat kan komma att ändras. I så fall meddelas ni och ersättningstillfällen läggs till om möjligt, men vi kan inte helt gardera oss för sjukdom eller ändrade planer hos instruktörer eller lokalproblem samt eventuella pandemier och katastrofer. Om detta sker så tar vi givetvis upp en diskussion om hur detta kan kompenseras. Inbetald medlemsavgift kan dock inte betalas tillbaka, se även återbetalning vid avbokning ovan för undantag.

KRITIK: Kontakta kontoret så fort det uppstår problem eller ni är missnöjda, så vi kan reda ut saker så fort som möjligt. Denna diskussion ska tas med administratören och inte med instruktörerna på plats. Administratören kommer alltid att prata med instruktörerna så vi vet deras syn på detta, och därefter tar administratören diskussionen med er.

Om kritiken rör hur ni anser administratören har skött sitt arbete så rekommenderar vi er även att kontakta föreningens ordförande så frågan kan lyftas om ni tycker att frågan kräver det.

Vi tar givetvis även emot beröm, speciellt för våra duktiga instruktörer :)