Aktiv Ungdom Skellefteå

Kursbokningsregler

ANMÄLAN: 
Alla våra aktuella kurser finns längst ner på sidan på kursanmälan och där kan man även anmäla sig genom att klicka på kursens namn som är en länk till anmälningsformuläret. 

För att underlätta kurshanteringen ser vi helst att man använder bokningssystemet via denna webbsida, men det går givetvis även att anmäla sig via e-post. Ange då deltagarens (barnets) namn, fullständigt personnummer inklusive fyra sista siffrorna samt bostadsadress, kontakttelefon och e-post där förälder kan nås vid behov. Vi ser helst att man inte anmäler sig via telefon då det är lätt hänt att man hör fel på de uppgifter man tar emot. 

Anmälan på plats måste alltid även anmälas till kontoret. Se överst på sidan hur man gör! 

FÖRTUR: De som deltagit i senaste terminskurs verksamhet har förtur vid anmälan inför nästa termin.  Observera dock att vi inte håller platser hur länge som helst utan när våra preliminära kurser inför nästkommande termin blivit publicerade på webben, så är det fritt fram för alla att anmäla sig, och då gäller normala köregler med att man får plats efter den dag och klockslag man sökte.

  • Förtursanmälan för vårtermin görs genom de som deltagit på höstens kurser föregående år får påminnelse via e-post om de vill anmäla sig till vårens kurser. Därefter tillfrågas via e-post de som stått på köplats för höstens kurser föregående år . Deadline är slutet av december.
  • Förtursanmälan för hösttermin görs genom de som deltagit på vårens kurser får påminnelse via e-post om de vill anmäla sig till höstens kurser. Därefter tillfrågas de som stått på köplats för vårens samt höstens kurser föregående år kurser via e-post.  
    Deadline är slutet av juni.

KÖPLATS: Anmälan i sig räcker inte för att vara säker på plats. Är kursen fullbokad placeras man i kö och om det blir plats ledig så hör vi av oss i den ordning man anmält sig. Invänta ett personligt e-post eller grupp kallelse från kontoret i så fall. Observera att man inte behöver betala någon kursavgift förrän man antagits till den aktuella kursen. Medlemsavgift är frivilligt att betala om man står på köplats men vi uppskattar givetvis om det görs då det stöttar vår verksamhet.

Har man stått på köplats sedan föregående termin så är tanken att man kontaktas av kontoret och får frågan om man vill fortsätta stå kvar på köplats till kursen ifråga. Då har man kvar det ursprungliga anmälningsdatumet och får ett försprång i kötiden, men vi kan inte garantera en plats!

Observera att vi har infört en bortre gräns när man kan antagen till våra danskurser även om det finns lediga platser. Vi har infört denna regel eftersom det är svårt att komma ikapp om man lyckas få plats sent och för att de som redan deltar inte ska känna att man repeterar saker som man redan gått igenom. För mer info: https://www.aktivungdom.se/forening/skelleftea/danskurser

PROVOMGÅNG: Är man nybörjare eller osäker om det är rätt typ av kurs får man delta första gången gratis. Kontakta då kontoret via e-post (rekommenderas) eller telefon. Vill man fortsätta efter att man testat en gång, så meddelar snarast kontoret att man tänker fortsätta och betalar den fulla avgiften för kursen. Vill man inte vara med i kursen så betalar man så klart inte. Istället hör man av sig till kontoret för avbokning så fort som möjligt, så att de som står i eventuell kö kan få en plats och ni undviker att få påminnelser om betalning. Observera att alla får faktura utskickad vid kursstart men att den makuleras om man meddelar att man inte tänker fortsätta efter provomgång.

Om man inte har begärt en provomgång så betalar man innan första kurstillfället startar!

Observera dock att kontoret skickar ut information om avgiften som ska betalas till varje enskild anmäld via den angivna e-postadressen i vårt medlemsregister, så om man inte fått besked någon vecka innan kursstart, kontakta kontoret.

SPECIELLA BEHOV: Om deltagaren har speciella behov utifrån handikapp, sjukdom, allergier eller dylikt så rekommenderar vi att ni kontaktar kontoret så att vi kan diskutera detta. Vårt mål är att alla ska kunna delta på sina villkor. Vi vill även att våra ledare får den information som krävs för att de ska kunna lösa sin uppgift på ett bra sätt för alla deltagare.

AVBOKNING DELTAGARE: Görs så fort som möjligt till KONTORET - inte till ledarna. Ni får givetvis meddela ledarna men avbokning gäller inte förrän ni kontaktat kontoret.

AVBOKNING PLANERAD KURS: Tyvärr så kan ibland verkligheten ställa till det så att planerad kurs måste ställas in. Vi försöker in i det sista att undvika detta och gör allt för att hitta en lösning, men ibland går det bara inte. Det vi kan då erbjuda är att placera deltagarna i bokningskö så att de har en bra chans till plats nästa kurstillfälle, men vi kan aldrig garantera en plats!

ÅTERBETALNING VID AVBOKNING: Vid tidig avbokning där avgiften betalats, och då mindre än hälften av kurstillfällena passerats, så betalar vi tillbaka de kurstillfällen som inte nyttjats, men behåller alltid medlemsavgiften. Orsaken till att vi behåller medlemsavgiften är för att täcka försäkringar samt förbundsavgift som registreras vid betalning.
Om antalet träffar som hållits är hälften eller mer av de planerade kurstillfällena så betalas inget av kursavgiften eller medlemsavgift tillbaka då vi måste täcka redan gjorda kostnader i form av anställd personal, lokaler, utrustning samt försäkringar, förbundsavgift samt administrationskostnader
Om kursen ställs in före start så betalas givetvis hela kursavgiften samt eventuell inbetald medlemsavgift tillbaka. Man kan även få den inbetalda summan som tillgodohavande inför kommande kurser eller att man skänker den inbetalda summan till föreningen som en gåva.

ANSTÅND MED BETALNING: Det är möjligt att få tillfälligt anstånd med betalningen eller att göra delbetalningar. Kontakta i så fall kontoret så fort som möjligt i samband med att ni fått fakturan. Observera dock att detta bedöms i varje enskilt fall och ibland kan vi tvingas avslå anstånd samt fortsatt närvaro på kursen ifråga. Vi förbehåller oss också rätten att placera kursdeltagare med skulder till föreningen sist i anmälningskön vid behov. Detta görs per automatik om man har 1 eller fler terminsavgifter obetalda och inte tagit kontakt eller svarat på våra betalningspåminnelser. Till  slut kommer även obetalda avgifter att gå till inkasso.

SJUKANMÄLAN: Görs i första hand till LEDARNA. Det går bra att sms:a eller ringa dem, se kallelse eller kursinfo på vår hemsida för aktuella telefonnummer. Ange alltid vilken kurs deltagaren går då många av våra ledare har flera kurser.

INFORMATION UNDER TERMINEN: Vi försöker e-posta ut information som schemaändringar och liknande, så se till att ha lämnat uppdaterad e-postadress och mobiltelefonnummer till kontoret vid behov.

Observera att schemat kan komma att ändras. I så fall meddelas ni och ersättningstillfällen läggs till om möjligt, men vi kan inte helt gardera oss för sjukdom hos ledare eller lokalproblem samt eventuella pandemier och katastrofer. Om detta sker så tar vi givetvis upp en diskussion om hur detta kan kompenseras. Inbetald medlemsavgift kan dock aldrig betalas tillbaka, se även återbetalning vid avbokning ovan.

KRITIK: Kontakta kontoret så fort det uppstår problem eller ni är missnöjda så vi kan reda ut saker så fort som möjligt. Om kritiken rör hur ni anser administratören har skött sitt arbete så rekommenderar vi er även att kontakta föreningens ordförande så frågan kan lyftas. Vi tar givetvis även emot beröm, speciellt till våra duktiga ledare :)