Aktiv Ungdom Skellefteå

Avgifter

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften tas ut en gång per kalenderår och innebär att deltagaren är försäkrad varje kurstillfälle samt vid resa till och från lokalen där man håller kursen. Observera att fullständigt personnummer i vårt medlemsregister krävs för att försäkringen ska gälla! Kontakta oss så fort som möjligt vid eventuell skada så ska vi hjälpa er med anmälan till försäkringsbolaget.

Deltagare under 26 år betalar 100 kr, övriga 200 kr. Vi har för närvarande inget familjemedlemskap.

Dansavgift för barn och ungdomar under 18 år:
Dansavgiften är normalt sett på 800 kr per termin om det är 10 träffar, men speciella danskurser som exempelvis sommardanskurs kan ha andra avgifter. Detta anges då på informationen för den specifika kursen.

Dansavgift för vuxna över 18 år:
Dansavgiften är preliminärt 1600 kr per termin om det är 10 träffar (från och med hösttermin 2023), men kan ändras beroende på kursens innehåll, kostnad för instruktör(er) samt att lokalhyran dubbleras då det inte längre är ungdomstaxa i kommunens lokaler.  Detta anges då på den specifika kursens information. Observera att dessa kurser är separata från våra barndanskurser.

Övriga kursavgifter:
Kurser som inte är dans har varierande avgifter och villkor, så se varje specifik kurs för mer information.

Betalning:
Kontant betalning är inte möjlig. Alla avgifter sätts in på bg 5794-0124 eller swishas till 123 188 68 94 (inget riktnummer krävs) innan kursen startar. 

Om man fått en faktura från oss, ange faktura- och medlemsnummer vid betalning. I övriga fall ange deltagarens namn samt personnummer inklusive sista fyra siffrorna.

Har man flera barn som deltar på våre kurser så får man en separat faktura för varje barn.

Preskriptionstid:
Då föreningen i allra högsta grad är beroende av att medlems- och kursavgifter betalas in så kommer påminnelser och slutligen krav att skickas ut. Inkommer betalning inte trots upprepade påminnelser via e-post och fysiskt brev, så kommer skulden att skickas vidare till inkasso med de avgifter det medför.  Observera att det blir till målsman för deltagare under 18 år som eventuella inkassokrav kommer att skickas ut.

Normalt sett är preskriptionstid för konsumentskulder 3 år, men den kan alltid förlängas om man följer de krav som Kronofogden har. Vi hänvisar även till konsumentverkets information för skulder-och-preskription

Vi förbehåller oss också rätten att placera kursdeltagare med skulder till föreningen sist i anmälningskön vid behov. Detta görs per automatik om man har 1 eller fler terminsavgifter obetalda och inte tagit kontakt eller svarat på våra betalningspåminnelser. Det kan även bli så att man svartlistas hos oss!