Aktiv Ungdom Skellefteå

Avgifter

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften tas ut en gång per kalenderår och innebär att deltagaren är försäkrad varje kurstillfälle samt vid resa till och från lokalen där man håller kursen. Observera att fullständigt personnummer i vårt medlemsregister krävs för att försäkringen ska gälla! Kontakta oss så fort som möjligt vid eventuell skada så ska vi hjälpa er med anmälan till försäkringsbolaget.

Deltagare under 26 år betalar 100 kr, övriga 200 kr. Vi har för närvarande inget familjemedlemskap.

Dansavgift:
Dansavgiften är normalt sett på 550 kr per termin (från och med hösttermin 2020 och tillsvidare), men speciella danskurser som exempelvis sommardanskurs kan ha andra avgifter. Detta anges då på den specifika kursens information.

Övriga kursavgifter:
Kurser som inte är dans har varierande avgifter och villkor, så se varje specifik kurs för mer information.

Betalning:
Kontant betalning är inte möjlig. Alla avgifter sätts in på bg 5794-0124 eller swishas till 123 188 68 94 (inget riktnummer krävs) innan kursen startar. 

Om man fått en faktura från oss, ange faktura- och medlemsnummer vid betalning. I övriga fall ange deltagarens namn samt personnummer inklusive sista fyra siffrorna.

Om det är flera anmälningar så kan man bli tvungen att dela upp betalningen för att få plats med all information. Om det är extremt mycket information, kontakta kontoret så löser vi det genom att informationen om vilka som ska vara med samt summa skickas via e-post och man bara behöver ange ett namn.

Preskriptionstid:
Då föreningen i allra högsta grad är beroende av att medlems - och kursavgifter betalas in så kommer påminnelser och slutligen krav att skickas ut. Inkommer betalning inte trots upprepade påminnelser via e-post och fysiskt brev, så kommer skulden att skickas vidare till inkasso med de avgifter det medför.  Observera att det blir till målsman för deltagare under 18 år som eventuella inkassokrav kommer att skickas ut.

Normalt sett är preskriptionstid för konsumentskulder 3 år, men den kan alltid förlängas om man följer de krav Kronofogden har.

Vi hänvisar även till konsumentverkets information för skulder-och-preskription

Vi förbehåller oss också rätten att placera kursdeltagare med skulder till föreningen sist i anmälningskön vid behov. Detta görs per automatik om man har 2 eller fler terminsavgifter obetalda och inte tagit kontakt eller svarat på våra betalningspåminnelser.