Aktiv Ungdom Skellefteå

Kursinfo

Se mer information om vilka regler och villkor som gäller för kurser på: kursbokningsregler

LEKTIONSLÄNGD: En lektion varar ca 45 minuter. Därefter är en paus mellan pass för att instruktörerna ska kunna återhämta sig. Kurser för barn över 10+ år kan vara upp till 60 minuter men är då upp till instruktörerna att bestämma beroende på det program som körs. 

SJUKANMÄLAN: Görs i första hand till INSTRUKTÖRERNA. Det går bra att sms:a dem, se kallelse eller kursinfo på vår hemsida för aktuella telefonnummer. Ange alltid vilken kurs deltagaren går då många av våra instruktörer kan ha flera kurser. Vi vill att man meddelar frånvaro så att vi kan ställa in eventuella pass om det blir för många som kommer att vara borta. Vi försöker då att planera om kursen så att eventuella bokade reservpass vi har kan användas för att fylla ut antalet planerade pass.

AVBOKNING DELTAGARE: Görs så fort som möjligt till KONTORET - inte till instruktörerna. Se mer under våra kursbokningsregler.

KURSANMÄLAN DELTAGARE: Görs i första hand via vår HEMSIDA där alla aktuella kurser finns publicerade. I andra hand via KONTORET genom att skicka e-post där man anger kurs, deltagarens namn, fullständiga personnummer inklusive fyra sista siffrorna, bostadsadress samt telefon till förälder och vilken epost som ska användas vid kontakt. Man ska alltså inte anmäla till instruktörena på plats! Se mer under våra kursbokningsregler.

ANTAGNINGSSTOPP FÖR DANS OCH GYMNASTIK: Vi har infört en bortre gräns när man kan antagen till våra kurser, även om det finns lediga platser. Vi har infört denna regel eftersom det är svårt att komma ikapp om man lyckas få plats sent och för att de som redan deltar inte ska känna att man repeterar saker som man redan gått igenom. Nedanstående bygger på att kurserna har 10 kurstillfällen. Är det mindre antal träffar än 10 är även antagningsstoppet kortare.

 • Ålder 4-6 samt 7-9 år så är det antagningsstopp efter de 3 första träffarna. Vid kortare kurser än 10 pass är det efter 2 träffar.
 • Ålder 9+ år så är det antagningsstopp efter de 2 första träffarna. Vid kortare kurser än 10 pass är det efter 1 träff.
 • För hantverkskurser är det inget antagningsstopp, men kursavgiften minskar inte om man kommer in efter ett träff!

ÅLDERSGRUPPER FÖR DANS OCH GYMNASTIK: Normalt sett rekommenderar vi att man deltar i de åldersintervaller som är angivna i gympa- och dansstil nedan. Undantag kan göras men då primärt om barnet kanske inte är moget att gå upp en åldersgrupp och då stannar man kvar i den yngre åldersgruppen kommande termin.  Samma sak om man har en eller flera vänner/syskon kvar i yngre grupp så kan man också få tillåtelse att vara kvar.

Motsatsen att man vill få gå till äldre kurs fastän man inte fyllt motsvarande åldersintervall är något vi helst undviker utan synnerliga skäl. Ett sådant skäl kan vara att barnet har uppnått sådan personlig mognad och erfarenhet för att passa in i den äldre gruppen, men då vill vi att dansledare får ge sin åsikt. Observera att vi förbehåller oss rätten att neka att man flyttas upp och vi hoppas att man respekterar detta beslut.

Fyller man år under terminen så att man då hamnar i den äldre åldersgruppen och man har kompisar i samma åldersgrupp som deltar i den äldre kursen så kan man söka till den kursen, men vi förbehåller oss rätten att avgöra fall till fall beroende på om man fyller år väldig sent under året. 

Ibland är det också så att många har fyllt år inför nästa termin och passerat åldersgränsen så man kan byta grupp, men det händer att det inte går då antalet platser är mindre än efterfrågan. Vi försöker givetvis lösa detta men tyvärr är det ofta tillgången på instruktörer och lokal och hur de kan arbeta som styr. Kan en extra grupp i den ålderskategori som behövs skapas så är ingen gladare än vi!

DANSSTIL:

Observera att åldrarna nedan kan variera mellan orter och kurser.

 • 4-6 år är danslek. Dans blandat med lek. Målet är att de ska lära sig en koreografi med taktövning under kursen. Har samling, dans och lek, uppvärmning, fruktstund följt av dans och lek avslutat med avslappning och avslutning.
  På en del orter där det går, så har vi delat upp 4-6 år i två; 4-5 år respektive 5-6 års grupp då mognad, storlek på barnen kan skilja sig kraftig från 4 till 6 år. Tyvärr kan vi inte göra så överallt.

 • 7-9 år är mixdans med inslag från streetdance där man dansar, övar taktkänsla, styrka & såklart uppvärmning varje pass. Lek i max 3-5 minuter, inte mer, då det ska vara fokus på dans. Stretch / avslappning på slutet.

 • 10-14 år är streetdance. Samma som för 7-9 år, fast på en högre nivå dansmässigt. Max någon enstaka gång lite lek Uppvärmining samt Stretch / avslappning på slutet. 
   
 • 12+ år kan variera. Afrobeat, jazz eller mer avancerad streetdance samt contemporary/modern är några alternativ. Det är friare dans med mycket fokus på känsla samt en del på teknik. Syfte är att berätta något med dansen. Dessa typer av grupp är svårt att fylla på alla orter utom centralorten men även där kan vi inte garantera att vi kör det varje år. Vi rekommenderar kraftigt att man har tidigare erfarenhet av dans för att gå dessa.

GYMNASTIK:

 • 4-6 år samt 7-9 år är gymnastik och lek. Målet är att de ska få röra och leka under kontrollerade former samt vänja sig att utföra gymnastiska rörelser. Har samling, uppvärmning, rörelse och lek, fruktstund följt av mera rörelse och lek avslutat med avslappning och avslutning

REKOMMENDERAD UTRUSTNING FÖR 
DANS OCH GYMNASTIK

- Dans- och gymnastik 4-6 år

 • Valfri klädsel, men ska vara så att man kan röra sig obehindrat.
 • Halkfria sockor så kallade Sockiplast, ballerinaskor eller gymnastikskor/mockasiner. Det viktigaste är att de greppar bra.
 • Frukt.
 • Vattenflaska (gärna utan skruvkork).
Dans- och gymnastik 7+ år

 • Valfri klädsel, men ska vara så att man kan röra sig obehindrat.
 • Gymnastikskor.
 • Vattenflaska.

GRUPPSTORLEK FÖR DANS OCH GYMNASTIK:
Storleken på grupperna varierar beroende på vilken ålder deltagarna har samt antalet instruktörer och deras erfarenhet samt lokalens utformning. Observera att undantag alltid kan finnas!

 • 4-6 år: max 18 deltagare med en instruktör, kan vara upp till 20 deltagare med två instruktörer. 
 • 7-9 år: max 16 deltagare med en instruktör, kan vara upp till 20 deltagare med två instruktörer. 
 • 10-14 år: max 14 deltagare med en instruktör, kan vara upp till 18 deltagare med två instruktörer.
 • 13-16 år: max 12 deltagare med en instruktör, kan vara upp till 16 deltagare med två instruktörer.
 • 18+ år: max 16 deltagare med en instruktör, kan vara upp till 20 deltagare med två instruktörer.

LJUDDISICIPLIN:
För de mindre åldrarna är det lätt hänt att en del barn kan ha svårt att lyssna på instruktörerna samt hålla ner ljudnivån trots tillsägelser, vilket kan störa de andra barnen och göra det generellt svårt att undervisa och ha roligt i dansens värld. Vi uppskattar om alla föräldrar pratar med sina barn om detta innan kursstart. 

Vi följer kontinuerligt upp detta, men det är en svår balansgång och inte alla föräldrar uppskattar att få höra från oss att just deras barn är stökigt. Så om ni vet att ert barn kan ha svårt med att hålla inne sin spontanitet så skulle vi och alla andra barn och föräldrar uppskatta om ni la extra energi på att prata och följa upp med ert barn före och under kursen. Ni är även välkomna att delta inne lokalen för att hjälpa till med ert barn om instruktörerna anser det vara ok.

Vid extrema fall där det trots tillsägelser, punktmarkering samt föräldrakontakt ingen förbättring har skett, så förbehåller vi oss rätten att avsluta barnets närvaro på kursen ifråga. I sådant fall återbetalas resterande kursavgift i enlighet våra kursbokningsregler.
Vår rekommendation i sådana fall är att föräldrarna väntar något år till innan de försöker igen, så att barnet kan få möjlighet att mogna mera.

Observera att alla klagomål angående danskurser, instruktörer samt innehåll tas upp med KONTORET och inte med instruktörerna på plats!!!

RACISM OCH MOBBNING:
Vi har nolltolerans för rasism och mobbning som sker före, under och efter våra kurser och i och utanför de lokaler vi använder. Är det en förälder eller anhörig som utför dessa handlingar så kommer varning att utfördas och sker det igen så portas den vuxna personen från vår verksamhet. 

Tyvärr kan även barn vara rasistiska och mobba andra deltagare. I dessa fall kommer instruktörerna att enskilt och i grupp ta upp frågan och det blir även samtal med de enskilda föräldrarna som görs av administratören i samråd med instruktörerna. Blir det trots det ingen förbättring kan det bli aktuellt med avstängning en eller flera kurstillfällen eller att barnet helt avskiljs från kursen ifråga. Någon återbetalning av kursavgift kommer i dessa fall inte att bli aktuell!

Vänligen respektera varandra!

FÖRÄLDRANÄRVARO: Föräldrar får vara inne i lokalen den första gången ifall barnen behöver det. Övriga lektioner får föräldrarna vänta utanför. Undantag kan givetvis göras, men kontakta i så fall instruktörerna och vid behov kontoret först. Exempel på sådana undantag är om barnet är mycket blygt eller stökigt samt har någon form av sjukdom som kräver övervakning exempelvis diabetes eller epilepsi. Vi rekommenderar alltid att man pratar med instruktörerna på plats så de vet om detta!

Det går bra att vänta utanför lektionssalen men på många ställen finns inga stolar/bänkar, så ta gärna med en campingstol eller dylikt. Föräldrarna är inte tvungna att stanna kvar ifall ni tror att era barn klarar sig på egen hand. Kontrollera då för säkerhets skull vid första träffen att instruktörerna har aktuella telefon/mobilnummer till förälder ifall barnet är i förskoleålder. Meddela kontoret om telefonnumnret inte stämmer!

AVSLUTNING VÅRTERMIN FÖR DANS: För kurser som äger rum på vårterminen så brukar det vara en stor gemensam avslutning för alla danskurser som vi anordnar. Den äger rum i början/mitten av maj och är i Anderstorp-gymnasiets aula. Separat kallelse skickas ut till alla deltagare om detta. Denna uppvisning är utanför det ordinarie kursprogrammet så för deltagare är det gratis, men för övriga besökare tas inträde ut för att finansiera att vi kan hålla avslutningen då den kostar en hel del att anordna!. 

Om någon förälder vill hjälpa till så hör av er till kontoret. Vi ger då gratis inträde samt samma villkor som övrig personal i form av fika med mera.

Om det inte kan anordnas en stor våravslutning av olika skäl som pandemier, sjukdomar eller att föreningen inte har resurser för detta, kommer en enskild avslutning att göras för varje kurs liknande den som sker för höstterminen.

AVSLUTNING VÅRTERMIN FÖR GYMNASTIK
Samma rutin som för avslutning höstermin för dans och gymnastik gäller, se nedan.

AVSLUTNING HÖSTTERMIN FÖR DANS OCH GYMNASTIK: För kurser som äger rum på höstterminen så brukar det inte vara någon gemensam avslutning liknande den som äger rum på vårterminen. Det är upp till varje enskild kurs om de vill anordna en mindre avslutning för de närmaste och vi ser gärna att föräldrar hjälper till. Kontakta i så fall kontoret, som i sin tur meddelar alla deltagare om det blir en dansavslutning och när. Denna uppvisning är då den sista träffen på kursen eller att man använder ett kvarvarande reservpass och är gratis för alla. Observera att det kan vara brist på plats för åskådare så tänk på det!  Våra instruktörer uppskattar om någon förälder vill hjälpa till med att dela ut det fika vi köpt in till barnen.


LOKALER: 

 • Anderstorpsgymnasiets Spegelsal.
 • Anderstorpsgymnasiets Aula (enbart vid stor dansavslutning).
 • Boliden - Bolidenskolans idrottshall.
 • Bureå - Bureskolans idrottshall.
 • Burträsk - Edelviks folkhögskola, Burträskarnas hus.
 • Floraskolans Spegelsal.
 • Kåge - Solviks folkhögskola, idrottshallen.
 • Moröbackeskolans B-idrottshall.
 • Yttre Ursviken - Yttre Ursviken-skolans idrottshall.

Vid problem med att öppna dörrar eller övriga problem i kommunens lokaler

 • Kommunens blippar eller passerkort fungerar tidigast 30 minuter innan kursen är planerad att starta!
 • Dagtid ring kontoret 072-510 13 70.
 • Vid problem med lokalerna, belysning, etc. under kvällstid samt under helger så ringer man 0910-10803 och hamnar då på SOS Alarm, beskriv vad problemet är.
 • Om passerkorten inte fungerar trots bokad tid, ring 070-2353931 och begär upplåsning så kan de fjärrlåsa upp via deras datorssytem. Detta är tyvärr inte möjligt om det varit strömavbrott, utan då måste passet ställas in.
 • Kvällstid så kontakta även kontoret på 072-510 13 70. Får man inte tag på administratören så ring flera gånger inom 10 minuter för att komma förbi eventuell stör ej spärr. Använd INTE SMS eller Messenger, använd TELEFONEN!!!

Anderstorpsgymnasiets Spegelsal
Spegelvägg: Ja.
Musikanläggning: Ja.Går att ansluta mobil till ljudanläggningen 3,5 tums kabel.
Nycklar: Det krävs kommunal fysisk nyckel samt blipp/kort.
Notering: Lysknappen sitter vid spegeln och är en vipp brytare. Ytterdörren kan ibland kärva och inte öppnas trots att låset lyser grönt. Tipset från lokalbokningen är att prova rycka i dörren, eller trycka in/ut den först och sedan pröva igen, då att det kan ha blivit något fel i själva låsningen.
Karta till lokal: Via Facebook

Anderstorpsgymnasiets Aula 
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Ja.
Övrigt: Belysning slås på via brytare till höger när man kommer in i salen. Ventilation utanför aulan måste kommunen slå på. 
Nycklar: Det krävs kommunal fysisk nyckel samt blipp/kort.
Notering: Om belysning för foajén inte fungerar så finns det en knapp för att tända upp i centralhallen (den går då på timer): Om man står inne i centralhallen och tittar ut genom huvudentrén så sitter knappen på en pelare strax till höger om dörren högt upp.

Bolidenskolans idrottshall
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Nej (högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify.
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.

Bureskolans idrottshall
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Nej (högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify.
Övrigt: Belysningen startar inte om ytterdörren har varit öppen mer än 2 minuter!!! Vid fortsatt fel ring 0910-10803 (hamnar då på SOS Alarm jour, meddela vilken skola det är samt address Norra Kustvägen, 932 52 Bureå.
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.

Edelviks folkhögskola, Burträskarnas Hus
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Ja (kontroll att vaktmästare låst upp den för oss. Backup finns i att högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify.
Nycklar: Vanlig fysisk nyckel.

Floraskolans Spegelsal
Spegelvägg: Ja.
Musikanläggning: 
Nycklar: Det krävs kommunal blipp/kort.

Moröbackeskolans B-idrottshall
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Nej (högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify)
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.

Solviks folkhögskola, idrottshallen
Spegelvägg: Ja (utvikbar bakom ribbstolarna).
Musikanläggning: Ja (gammal anläggning, kräver 3,5 mm anslutningskabel. Backup finns i att högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify).
Nycklar: Kod som fås via Solvik.

Yttre Ursviken-skolans idrottshall
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Nej (högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify).
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.