Aktiv Ungdom Skellefteå

Danskursinfo

Se mer information om vilka regler och villkor som gäller för kurser på: kursbokningsregler

LEKTIONSLÄNGD: En lektion varar ca 45 minuter. Därefter är en paus mellan pass för att ledarna ska kunna återhämta sig. Kurser för barn över 10+ år kan vara upp till 60 minuter men är då upp till ledare att bestämma beroende på det program som körs.

SJUKANMÄLAN: Görs i första hand till LEDARNA. Det går bra att sms:a dem, se kallelse eller kursinfo på vår hemsida för aktuella telefonnummer. Ange alltid vilken kurs deltagaren går då många av våra ledare har flera kurser. Vi vill att man meddelar frånvaro så att vi kan ställa in eventuella pass om det blir för många som kommer att vara borta. Vi försöker då att planera om kursen så att eventuella bokade reservpass vi har kan användas för att fylla ut antalet planerade pass.

AVBOKNING DELTAGARE: Görs så fort som möjligt till KONTORET - inte till ledarna. Se mer under våra kursbokningsregler.

KURSANMÄLAN DELTAGARE: Görs i första hand via vår HEMSIDA där alla aktuella kurser finns publicerade. I andra hand via KONTORET genom att skicka e-post där man anger kurs, deltagarens namn, fullständiga personnummer inklusive fyra sista siffrorna, bostadsadress samt telefon till förälder och vilken epost som ska användas vid kontakt. Man ska alltså inte anmäla till ledarna! Se mer under våra kursbokningsregler.

ANTAGNINGSSTOPP: Vi har infört en bortre gräns när man kan antagen till våra danskurser, även om det finns lediga platser. Vi har infört denna regel eftersom det är svårt att komma ikapp om man lyckas få plats sent och för att de som redan deltar inte ska känna att man repeterar saker som man redan gått igenom. Nedanstående bygger på att kurserna har 10 kurstillfällen. Är det mindre antal träffar är även antagningsstoppet proportionellt kortare.

 • Ålder 4-6 så är det antagningsstopp efter de 3 första träffarna.
 • Ålder 7+ så är det antagningsstopp efter de 2 första träffarna.

ÅLDERSGRUPPER: Normalt sett rekommenderar vi att man deltar i de åldersintervaller som är angivna i dansstil nedan. Undantag kan göras men då primärt om barnet kanske inte är moget att gå upp en åldersgrupp och då stannar man kvar i den yngre åldersgruppen kommande termin.  Samma sak om man har en eller flera vänner/syskon kvar i yngre grupp så kan man också få tillåtelse att vara kvar.

Motsatsen att man vill få gå till äldre danskurs fastän man inte fyllt motsvarande åldersintervall är något vi helst undviker utan synnerliga skäl. Ett sådant skäl kan vara att barnet har uppnått sådan personlig mognad och danserfarenhet för att passa in i den äldre danskursen, men då vill vi att dansledare får ge sin åsikt. Observera att vi förbehåller oss rätten att neka att man flyttas upp och vi hoppas att man respekterar detta beslut.

Fyller man år under dansterminen så att man då hamnar i den äldre åldersgruppen och man har kompisar i samma åldersgrupp som deltar i den äldre kursen så kan man söka till den kursen, men vi förbehåller oss rätten att avgöra fall till fall beroende på om man fyller år sent under året. 

Ibland är det också så att många har fyllt år inför nästa termin och passerat åldersgränsen för att byta grupp men det händer att det inte går då antalet platser är mindre än efterfrågan. Vi försöker givetvis lösa detta men tyvärr är det ofta tillgången på ledare och lokal och hur de kan arbeta som styr. Kan en extra grupp i den ålderskategori som behövs skapas så är givetvis ingen gladare än vi!

DANSSTIL:

 • 4-6 år är danslek. Dans blandat med lek. Målet är att de ska lära sig en koreografi med taktövning under kursen. Har samling, dans och lek, uppvärmning, fruktstund följt av dans och lek avslutat med avslappning och avslutning.
  På en del orter där det går, så har vi delat upp 4-6 år i två; 4-5 år respektive 5-6 års grupp då mognad, storlek på barnen kan skilja sig kraftig från 4 till 6 år. Tyvärr kan vi inte göra så överallt än.

 • 7-9 år är mixdans med inslag från streetdance där man dansar, övar taktkänsla, styrka & såklart uppvärmning varje pass. Lek i 5-7 minuter, inte mer, då det ska vara fokus på dans. Stretch / avslappning på slutet..

 • 10-14 år är streetdance. Samma som för 7-9 år, fast på en högre nivå dansmässigt. Max någon enstaka gång lite lek.
   
 • 13-16 år kan variera. Afrobeat, jazz eller mer avancerad streetdance är några alternativ. Denna typ av grupp är svår att fylla på alla orter utom centralorten men även där kan vi inte garantera att vi kör det varje år. Vi rekommenderar kraftigt att man har tidigare erfarenhet av dans för att gå dessa.

GRUPPSTORLEK:
Storleken på grupperna varierar beroende på vilken ålder deltagarna har samt antalet ledare och deras erfarenhet samt lokalens utformning. Observera att undantag alltid kan finnas!

 • 4-6 år: max 18 deltagare med en ledare, kan vara upp till 20 deltagare med två ledare. 
 • 7-9 år: max 16 deltagare med en ledare, kan vara upp till 20 deltagare med två ledare. 
 • 10-14 år: max 14 deltagare med en ledare, kan vara upp till 18 deltagare med två ledare.
 • 13-16 år: max 12 deltagare med en ledare, kan vara upp till 16 deltagare med två ledare.
LJUDDISICIPLIN:
För de mindre åldrarna är det lätt hänt att en del barn kan ha svårt att lyssna på ledarna samt hålla ner ljudnivån trots tillsägelser, vilket kan störa de andra barnen och göra det generellt svårt att undervisa och ha roligt i dansens värld. Vi uppskattar om alla föräldrar pratar med sina barn om detta innan kursstart. 

Vi följer kontinuerligt upp detta, men det är en svår balansgång och inte alla föräldrar uppskattar att få höra från oss att just deras barn är stökigt. Så om ni vet att ert barn kan ha svårt med att hålla inne sin spontanitet så skulle vi och alla andra barn och föräldrar uppskatta om ni la extra energi på att prata och följa upp med ert barn före och under kursen. Ni är även välkomna att delta inne danslokalen för att hjälpa till med ert barn om dansledarna anser det vara ok.

Vid extrema fall där det trots tillsägelser, punktmarkering samt föräldrakontakt ingen förbättring skett hos barnet så förbehåller vi oss rätten att avsluta barnets närvaro på kursen ifråga. I sådant fall återbetalas resterande kursavgift i enlighet våra kursbokningsregler.
Vår rekommendation i sådana fall är att föräldrarna väntar något år till innan de försöker igen, så att barnet kan få möjlighet att mogna mera.

Observera att alla klagomål angående danskurser, ledare samt innehåll tas upp med KONTORET och inte med dansledarna på plats!!!

RACISM OCH MOBBNING:
Vi har nolltolerans för rasism och mobbning som sker före, under och efter våra kurser och i och just utanför de lokaler vi använder. Är det en förälder eller anhörig som utför dessa handlingar så kommer varning att utfördas och sker det igen så portas den vuxna personen från vår verksamhet. 

Tyvärr kan även barn vara rasistiska och mobba andra deltagare. I dessa fall kommer ledarna att enskilt och i grupp ta upp frågan och det blir även samtal med de enskilda föräldrarna. Blir det trots det ingen bättring kan det bli aktuellt med avstängning en eller flera kurstillfällen upp till att barnet helt avskiljs från kursen ifråga. Någon återbetalning av kursavgift kommer i dessa fall inte att bli aktuell!

Vänligen respektera varandra!


REKOMMENDERAD UTRUSTNING: 

- Danslek 4-6 år

 • Valfri klädsel.
 • Halkfria sockor så kallade Sockiplast, ballerinaskor eller gymnastikskor/mockasiner. Det viktigaste är att de greppar bra.
 • Frukt
 • Vattenflaska (gärna utan skruvkork)
 • Vi rekommenderar även att det skickas med någon form av alkogel/spray i dessa Covid-19 tider. Finns små flaskor att köpa.
- Mixed samt Streetdance 7-14+ år

 • · Valfri klädsel, men ska vara så att man kan röra sig obehindrat.
 • · Gymnastikskor
 • · Vattenflaska
 •   Vi rekommenderar även att det skickas med någon form av alkogel/spray i dessa Covid-19 tider. Finns små flaskor att köpa.

FÖRÄLDRANÄRVARO: Föräldrarna får vara inne i danslokalen den första gången ifall barnen behöver det. Övriga lektioner får föräldrarna vänta utanför. Undantag kan givetvis göras, men kontakta i så fall kontoret först. Exempel på sådana undantag är om barnet är mycket blygt eller stökigt samt  har någon form av sjukdom som kräver övervakning exempelvis diabetes eller epilepsi.
Vi rekommenderar också att man pratar med ledare på plats så det vet om detta!

Det går bra att vänta utanför lektionssalen men på många ställen finns inga stolar/bänkar, så ta gärna med en camping-stol eller dylikt. Föräldrarna är inte tvungna att stanna kvar ifall ni tror att era barn klara sig på egen hand. Kontrollera då för säkerhets skull att ledaren har aktuella telefon/mobilnummer till förälder ifall barnet är i förskoleålder.

DANSAVSLUTNING VÅRTERMIN: För danskurser som äger rum på vårterminen så brukar det vara en stor gemensam dans-avslutning för alla danskurser som vi håller i. Den äger rum i början/mitten av maj och är i Anderstorp-gymnasiets aula. Separat kallelse skickas ut till alla deltagare om detta. Denna uppvisning är utanför det ordinarie kursprogrammet så för deltagare är det gratis, men för övriga besökare tas inträde ut för att finansiera att vi kan hålla avslutningen då den kostar mycket pengar. 
Om någon förälder vill hjälpa till så hör av er till kontoret. Vi ger då gratis inträde samt samma villkor som övrig personal i form av fika med mera.

DANSAVSLUTNING HÖSTTERMIN: För danskurser som äger rum på höstterminen så brukar det inte vara någon gemensam dans avslutning liknande den som äger rum på vårterminen. Det är upp till varje enskild danskurs om de vill anordna en mindre avslutning för de närmaste och vi ser gärna att föräldrar hjälper till. Kontakta i så fall dansledaren, som i sin tur meddelar alla deltagare om det blir en dansavslutning och när. Denna uppvisning är då den sista träffen på danskursen eller att man använder ett kvarvarande reservpass och är gratis för alla. Observera att det kan vara brist på plats för åskådare så tänk på det! 


DANSLOKALER: 

 • Anderstorpsgymnasiets Spegelsal.
 • Anderstorpsgymnasiets Aula (enbart vid stor dansavslutning).
 • Boliden - Bolidenskolans idrottshall.
 • Bureå - Bureskolans idrottshall.
 • Burträsk - Edelviks folkhögskola, Burträskarnas hus.
 • Kåge - Solviks folkhögskola, idrottshallen.
 • Moröbackeskolans B-idrottshall.
 • Yttre Ursviken - Yttre Ursviken-skolans idrottshall.

Problem med att öppna dörrar eller övriga problem i kommunens lokaler

 • Dagtid ring kontoret 072-510 13 70.
 • Kvällstid samt under helger så ringer man 0910-10803 och hamnar då på SOS Alarm, begär upplåsning eller beskriv vad problemet är.
  Kontakta även kontoret på 072-510 13 70. Får man inte tag på administratören så ring flera gånger inom 10 minuter för att komma förbi eventuell stör ej spärr. 

Anderstorpsgymnasiets Spegelsal
Spegelvägg: Ja.
Musikanläggning: Ja.
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.
Notering: Ytterdörren kan ibland kärva och inte öppnas trots att låset lyser grönt. Tipset från lokalbokningen är att prova rycka i dörren, eller trycka in den först och sedan dra i dörren, då att det kan ha blivit något i själva låsningen.

Anderstorpsgymnasiets Aula 
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Ja.
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.
Notering: Om belysning för foajén inte fungerar så finns det en knapp för att tända upp i centralhallen (den går då på timer): Om man står inne i centralhallen och tittar ut genom huvudentrén så sitter knappen på en pelare strax till höger om dörren högt upp.

Bolidenskolans idrottshall
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Nej (högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify.
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.

Bureskolans idrottshall
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Nej (högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify.
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.

Edelviks folkhögskola, Burträskarnas Hus
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Ja (kontroll att vaktmästare låst upp den för oss. Backup finns i att högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify.
Nycklar: Vanlig fysisk nyckel.

Moröbackeskolans B-idrottshall
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Nej (högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify)
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.

Solviks folkhögskola, idrottshallen
Spegelvägg: Ja (utvikbar bakom ribbstolarna).
Musikanläggning: Ja (gammal anläggning, kräver 3,5 mm anslutningskabel. Backup finns i att högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify).
Nycklar: Vanlig fysisk nyckel som hämtas ut på Solvik.

Yttre Ursviken-skolans idrottshall
Spegelvägg: Nej.
Musikanläggning: Nej (högtalare kvitteras ut på kontoret och kopplas via mobiltelefon och Spotify).
Nycklar: Det krävs kommunal nyckel-blipp/kort.