Aktiv Ungdom Skellefteå

Corona-virus

Vi på Aktiv Ungdom Skellefteå följer och ser kontinuerligt över hur läget ser ut och hur detta påverkar vår verksamhet. Vårt mål är att följa de rekommendationer som finns och att minska risken för våra ledare och de barn och ungdomar som deltar hos oss!

Alla ledare har tillgång till alkogel för eget bruk samt skyldighet att själva följa de rekommendationer som finns för att minska eventuell smittspridning. 

För mer information besök https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Riktlinjer för kursdeltagare:
* Byter om hemma
* Har god handhygien, tvättar händerna med tvål och vatten innan dansen
* Medtag gärna alkogel/spray för eget bruk före/under/efter kurstillfället
* Användning av ansiktsmask är frivilligt tills dess Folkhälsomyndigheten säger annat
* Hostar och nyser i armvecket, undviker att röra sig i ansiktet
* Låter bli att dela vattenflaskor med varandra
* Håller avstånd till övriga både i salen och utanför
* Är vaksamma på sjukdomssymptom och stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom eller förkylning och alltid två dagar extra efter att man blivit frisk.
* Ovaccinerade behöver också hålla avstånd till andra människor genom att undvika trängsel och platser där många människor samlas.

* OBS! Tillhör man en riskgrupp så är det upp till föräldrarna att bedöma om man ska delta överhuvudtaget. Vi som förening kan tyvärr inte garantera något! 

* Skulle våra kurser behöva ställas in gäller våra https://www.aktivungdom.se/forening/skelleftea/kursbokningsregler

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk samt förlust av smak eller lukt liksom besvär från magtarmkanalen, som diarré illamående, ont i magen är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Om man uppvisar någon av dessa symptom ska man inte närvara på våra danskurser eller andra former av aktiviteter utan det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Våra ledare har rätt att avvisa barn och föräldrar som uppvisar symptom. Synpunkter på detta tas med administratör och ordförande efteråt och inte med ledare på plats!

Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstid) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.

För mer information, besök nedanstående sidor. Där finns det massor med info om sjukdomen och hur man ska skydda sig samt fortlöpande uppdateringar.