Aktiv Ungdom Bankeryd

Priser

Priser


KURSAVGIFTER  2024


12 lektioner

Medlemsavgift 1 ggr / år                                                                          90 kr
Minidans                                        4-5 + 5-6 år                                      650 kr


Jazzdans/streetdance                             6-7 år                                      750 kr


Jazzdans/streetdance/

breakdance /ModernLyrisk                    8-14 år                                      850 krStreet/jazz Avancerad                        16 -25 år                                      950 krShowgruppen                               från 13 år och upp                            2150 krPriserna gäller för 50 min pass, de pass som är 75min eller 90 min långa baseras på dessa belopp beräknat på tiden.
Som medlemsförmån är man försäkrad under aktivitet hos oss och
man får självklart rabatt om man går flera kurser per termin:

 om du dansar på:
2 kurser = 25% rabatt på billigaste kursen
3 kurser = 50% rabatt på billigaste kursen
4 kurser = 75% rabatt på billigaste kursen

Faktura för kurs
obs.medlemsavgiften på 90 kr/år betalas endast 1 gång per år.
Går ditt barn på fler kurser , står den med på alla fakturorna, men ni betalar medlemsavgiften
endast på en av dom..
Som medlemsförmån är man försäkrad under aktivitet hos oss och man får självklart rabatt
om man går flera kurser PER TERMIN:
gå 2 kurser = få 25% rabatt på billigaste kursen
eller
gå 3 kurser = få 50% rabatt på billigaste kursen
eller
gå 4 kurser el fler.= få 75% rabatt på billigaste kursen
Går ej kombinera med tidigare terminer.
OBS vid betalning!
vänligen ange FAKTURA - och MEDLEMSNUMMER, tack!
Inbetalning sker på Aktiv Ungdom Bankeryds BANKGIRO nr. 331-3400.

Vi följer rekommendationerna kring olika världslägen, och det kan påverka både kurstillfällen och uppvisningen. Återbetalning sker inte om uppvisningen blir inställd. Däremot sker återbetalning av halva kursavgiften om vi inte kan genomföra minst hälften av kurstillfällena.


AVANMÄLAN! Anmälan är bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 1 dag
efter kursstart utan avgift.
Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift på 50:-.
Efter 2 passerade danslektioner ges ingen återbetalning.

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Eventuellt obetald del av kursavgiften kommer att krediteras (om faktura skickats eller om betalning skett med kort via hemsidan) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats), med undantag för eventuellt redan fullgjorda delar av kursen.

Om kursen startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar kurs som fullgörs under ångerfristen. Ditt samtycke innebär också att du begär att kursen ska starta under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen om du utnyttjar din ångerrätt innan kursen är fullgjord.

Vid kursbokning på plats i våra lokaler gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt.

Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som du har tecknat och som har samband med kursen att återgå automatiskt och utan kostnad. Du har själv ansvar för att informera sådana andra företag om att ångerrätten utnyttjats och att det anknytande avtalet därmed inte gäller längre.

Ångerrätten gäller inte för fritidsaktiviteter och kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande som äger rum en viss bestämd dag eller under en viss period och där vi skulle drabbas oproportionerligt hårt ekonomiskt av att tillämpa ångerrätt. När ångerrätten inte gäller anges detta särskilt i vår information om aktiviteten