Sundsvalls Stadscirkus

Egen träning i lokalen

Nu kan du som myndig medlem i föreningen förfråga att boka hallen för egen träning. Vänligen läs igenom våra bokningsvillkor samt ta del av prisuppgifterna nedan. Förfrågan mailas sedan enligt följande mall:


Till: sundsvalls.stadscirkus+egenträning@gmail.com

Ämne: Egen träning 


Önskat datum och tid:  

Namn, telefonnummer samt mail till huvudansvarig person: 

För- och efternamn på samtliga som ska träna:

Kort beskrivning av aktivitet: 


Se Stadscirkus aktuella schema samt kalendern för att hitta en passande tid. Vi reserverar oss för att lokalen kan vara bokad för event som inte har lagts till i kalendern ännu. 


Kan vi godkänna bokningen kommer den som har huvudansvaret att få en mailbekräftelse med kod för upplåsning aktuellt datum. Vi kan först bevilja bokningen när våra villkor är uppfyllda, så se i förhand till att alla är medlemmar i föreningen eller har skickat in en anmälan för engångsträning.  


Varje nytt träningstillfälle kräver en ny bokning. Genom att skicka in din bokning godkänner ni våra bokningsvillkor samt träningsavgifter.Bokningsvillkor: 


  • Man får inte vara ensam och träna i lokalen. Ni måste ALLTID vara minst två. Detta på grund av allvarliga säkerhetsskäl.   


  • ALLA som tillträder lokalen måste vara medlemmar i föreningen. Detta för att man ska vara försäkrad under sitt träningstillfälle. Vi tillåter ingen som inte är medlem att träna i vår lokal under dessa tillfällen. Gratis prova-på sker enbart på tränarledda pass för vuxenträning på måndagar.  


  • Icke-medlemmar ska i förskott skicka in en anmälan för engångsträning för att vi ska tillåta att denna person tränar i vår lokal. I avgiften ingår medlemskap i föreningen samt den försäkring som krävs. 


  • Du kan boka lokalen i max två timmar åt gången.


  • Har du aldrig öppnat/låst lokalen själv förut ska du be en tränare efter en av dina klasser att visa dig rutinerna. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna bevilja din bokning. 


  • Den som har bokat är ansvarig för lokalen. Om ni glömmer att låsa lokalen efter er kommer den ansvarige att faktureras 1000 kr i utryckningsavgift. 


  • Lokalen ska lämnas prydligt med var sak tillbaka på sin plats. Alla madrasser som använts ska ställas tillbaka mot väggen etc. 


  • Som vanligt är det strängt förbjudet att klättra på något av luft-redskapen utan en madrass under. 


  • Riggar du upp redskap själv ansvarar du över säkerheten. Likaså om du använder egen utrustning. Karbinhakar ska behandlas med försiktighet och dessa får t.ex inte tappas i golvet. 
Avgifter för Egen Träning: 


Egen träning under pågående termin för medlem som betalar full kursavgift: Gratis 

Engångsträning icke medlem: 160 kr (medlemskap ingår)

Engångsträning medlem som ej går kurs: 60 kr 

Engångsträning medlem under uppehåll/mellan terminerna: 60 kr 

Avgift för olåst lokal: 1000 kr