Aktiv Ungdom Linköping

Pris musiklektioner

Vi erbjuder individuella musiklektioner där undervisningen anpassas efter elevens kunskapsnivå. För grupplektioner, som t ex pianolek, gäller ett fast pris.

För närvarande erbjuds individuell undervisning i piano. Priset är beroende på hur lång lektionstid man väljer. Det finns även möjlighet att korta ned antalet lektioner. Nedan presenteras aktuell prislista.

Våren 2024 

     12 gånger
20 min - 2 160 kr
25 min - 2 700 kr
30 min - 3 240 kr
35 min - 3 780 kr
40 min - 4 320 kr
45 min - 4 860 kr

  15 gånger                
20 min - 2 700 kr
25 min - 3 375 kr
30 min - 4 050 kr
35 min - 4 725 kr
40 min - 5 400 kr
45 min - 6 075  kr

Medlemsavgift på 80 kr/år tillkommer