Aktiv Ungdom Åtvidaberg

Anmälningsinformation


ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER - Under respektive kurs finns ett anmälningsformulär där barnens namn fylls i med målsmans kontaktuppgifter. Observera att varje syskon behöver anmälas var för sig. Kursutbudet uppdateras löpande. Det skickas ingen bekräftelse på anmälan utan en kallelse ca två veckor innan kursstart. I kallelsen kommer även fakturan

START - kurserna börjar efterhand som de fulltecknas. Aktiv Ungdom förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om det inte är tillräckligt många som anmält sig till. Vi skickar alltid kallelse innan kursstart. Planerade startdatum förbehåller vi oss rätten att flytta så invänta kallelse eller stäm av med oss.

KALLELSE OCH KURSAVGIFT - när vi bestämt startdatum får du en kallelse som också är en faktura på deltagaravgiften, ev medlems- och materialavgift. Som medlem i föreningen har du förtur till våra aktiviteter, du har syskon- och flergruppsrabatt. (Första barnet fullpris, andra barnet 10%, tredje barnet 20% osv. eller om samma barn går två kurser får ni rabatt på andra kursen med 10%.) Om vi tvingas påminna dig om avgiften tillkommer en påminnelseavgift med 50,-.
Vi skickar i första hand kallelsen/fakturan med e-post. Du får kallelsen tidigare och vi sparar på miljön.

DIN ANMÄLAN ÄR BINDANDE - vi avbokning gäller: om du avbokar dig efter kursstart debiteras hela avgiften. Ev avanmälan ska alltid ske till expeditionen via mail: atvidaberg@aktivungdom.se. Det räcker INTE att säga till ledaren.

MATERIAL - litteratur och material ingår inte i deltagaravgiften om det inte står så i kursbeskrivningen.

MEDLEMSKAP - medlemsavgiften i föreningen är 60,-/år.  Alla medlemmar omfattas också av olycksfallsförsäkringen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER -
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.aktivungdom.se/bli-medlem/personuppgiftshantering.

Vi tar tacksamt emot tips och förslag på förbättringar av föreningens verksamhet!