Senaste nytt från AktivUngdom

Aktivungdom

Angående coronaviruset

Begränsningar av sammankomster

Idag, den 27 mars beslutade regeringen att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds. Förbudet träder i kraft från och med söndag den 29 mars. 
Kort om förbudet finns att läsa på Krisinformation.se:

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransning-sammankomster

Vi på Förbundet Aktiv Ungdom rekommenderar våra anslutna föreningar och medlemmar att följa de råd som ges av Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.
Håll utkik på Folkhälsomyndighetens sida för fler uppdateringar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Folkhälsomyndighetens rekommendation för tränings och idrottsanläggningar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ ( uppdaterad 200325 )

Information angående resor finns att läsa här:

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

1177 Vårdguiden har också uppdaterad information om coronaviruset och covid-19.

https://www.1177.se/aktuellt/n...


Skrivet 05/3, 2020.

Barnkonventionen

Vi på Aktiv Ungdom är mycket glada över att barnkonventionen nu blir svensk lag! Konventionen har funnits i många år och är i sig ingen nyhet, den finns redan i vårt samhälles dagliga arbete kring barn och ungdomar, men genom riksdagens beslut från i somras innebär lagstiftandet att juridiken kring barns rättigheter kommer att stärkas, kunskapen om vad barnkonventionen är kommer att öka eftersom det nu läggs ett större ansvar på vuxna att se till att den efterföljs - och sist men inte minst så belyses synsättet på barn – som bärare av rättigheter.

Vi har sedan starten av vår organisation 1976 arbetat för barn och ungdomars bästa, och följt barnkonventionen med inriktning på främst artikel 15 ” Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster ”och artikel 31 ” Barn har rätt till lek, vila och fritid ” genom vårt huvudsakliga mål; att erbjuda barn och ungdomar en aktiv fritid främst genom föreningsliv. De fyra huvudartiklarna som man också brukar ta upp som särskilt viktiga, är också de artiklar som vi på Aktiv Ungdom arbetar med kontinuerligt:

  • Genom att erbjuda barn och ungdomar aktiviteter, nätverksträffar och utbildningar ( Alla barn har rätt till liv och utveckling, artikel 6 )
  • Genom att introducera och träna barn och ungdomar i demokratiska principer genom föreningsliv (Uttrycka sin åsikt och få den respekterad, artikel 12 )
  • Vi har stadgar, riktlinjer, utbildningar och policys utformade utifrån barns säkerhet, välmående och utveckling. (Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, artikel 3 )
  • Vi är politiskt och religiöst obundna, alla är välkomna hos oss och våra medlemmar har en trygg försäkring via sitt medlemskap. (Alla barn har samma rättigheter och lika värde, artikel 2 )


Mer information finns att läsa i vårt medlemssystem för våra föreningar.

Om du funderar på att starta Aktiv Ungdom-förening och har frågor om hur vi arbetar kring Barnkonventionen, kontakta närmsta distrikt eller oss på förbundet.


Skrivet 13/12, 2019.