Senaste nytt från AktivUngdom

Aktivungdom
Anmäl dig till vårens ledarutbildning

Anmäl dig till vårens ledarutbildning

Grundläggande ledarutbildning 15-16 juni i Uppsala

Kursen är gratis och förbundet bekostar material, kost och vid behov logi för deltagare, dock ej reskostnader. Vi startar med en gemensam lunch på lördagen och avslutar med en gemensam lunch på söndagen.

Kursinnehåll: Grundläggande ledarskap, Barns utveckling 0-19 år

Pedagogik & Träningslära

Metodik och planering,

Etik och moral,

Tips och råd samt praktiska övningar.

Har du frågor kontakta kansliet 018-545250 eller info@aktivungdom.se

Sista anmälningsdag två veckor före kursdatum dvs 31 maj

Anmälan görs på blanketten som finns här, och skickas till förbundskansliet

Anmälningsblankett: Au 11 Anmälningsblankett 230922 Ifyllbar 2

Om för få anmäler sig kan kursen ställas in så invänta bekräftelse före du bokar resa.

VÄLKOMMEN!


Skrivet 04/4, 2024.
Nominera en ung ledare innan 31 januari

Nominera en ung ledare innan 31 januari

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang och prov på värderingarna mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. De ska således både ha levt upp till andemeningen i de kriterier stipendiekommittén fastställt och ha en tydlig plan för stipendiets användande för utbildning i värdebaserat ledarskap.

https://www.ungtledarskap.se/s...


Skrivet 15/1, 2024.
Nominera din förening till XL-hjälpen innan den 31 januari

Nominera din förening till XL-hjälpen innan den 31 januari

Är du med i en förening eller organisation som behöver hjälp med ett byggprojekt? Det kan vara nästan vad som helst. Det viktiga är att det är något som är till glädje och nytta för många, är inkluderande och gärna främjar rörelse och natur. XL-Hjälpen är endast tillgänglig för föreningar och organisationer och ej för privata projekt. Nominera ditt bidrag till XL-Hjälpen – vem vet, det kanske blir ni som går från önskan till färdigt bygge!

https://xlhjalpen.se/


Skrivet 15/1, 2024.
Tips på utbildning från Folkhälsomyndigheten

Tips på utbildning från Folkhälsomyndigheten

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

https://www.folkhalsomyndighet...


Skrivet 10/1, 2023.
Tips från Rädda Barnen

Tips från Rädda Barnen

Stopp! Min kropp! på fritiden vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att prata med barn om känslor, samtycke och privata områden.

Läs mer här:

https://www.raddabarnen.se/.../stopp-min-kropp-pa-fritiden/


Skrivet 08/12, 2021.
Barnkonventionen och Aktiv Ungdom

Barnkonventionen och Aktiv Ungdom

Vi på Aktiv Ungdom är mycket glada över att barnkonventionen blivit svensk lag! Konventionen har funnits i många år och är i sig ingen nyhet, den fanns redan i vårt samhälles dagliga arbete kring barn och ungdomar, men genom lagstiftningen innebär det att juridiken kring barns rättigheter stärks. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år! Kunskapen om vad barnkonventionen är kommer att öka eftersom det lagts ett större ansvar på vuxna att se till att den efterföljs - och sist men inte minst så belyses synsättet på barn – som bärare av rättigheter.

Vi har sedan starten av vår organisation 1976 arbetat för barn och ungdomars bästa, och följt barnkonventionen med inriktning på främst artikel 15 ” Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster ”och artikel 31 ” Barn har rätt till lek, vila och fritid ” genom vårt huvudsakliga mål; att erbjuda barn och ungdomar en aktiv fritid främst genom föreningsliv. De fyra huvudartiklarna som man också brukar ta upp som särskilt viktiga, är också de artiklar som vi på Aktiv Ungdom arbetar med kontinuerligt:

  • Genom att erbjuda barn och ungdomar aktiviteter, nätverksträffar och utbildningar ( Alla barn har rätt till liv och utveckling, artikel 6 )
  • Genom att introducera och träna barn och ungdomar i demokratiska principer genom föreningsliv (Uttrycka sin åsikt och få den respekterad, artikel 12 )
  • Vi har stadgar, riktlinjer, utbildningar och policys utformade utifrån barns säkerhet, välmående och utveckling. (Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, artikel 3 )
  • Vi är politiskt och religiöst obundna, alla är välkomna hos oss och våra medlemmar har en trygg försäkring via sitt medlemskap. (Alla barn har samma rättigheter och lika värde, artikel 2 )


Mer information finns att läsa i vårt medlemssystem för våra föreningar.

Om du funderar på att starta Aktiv Ungdom-förening och har frågor om hur vi arbetar kring Barnkonventionen, kontakta närmsta distrikt eller oss på förbundet.

Bildkälla: Pixabay


Skrivet 13/12, 2019.