Aktiv Ungdom Trelleborg

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter kopplat till medlemskap i Aktiv Ungdom Trelleborg

Vi behöver låna dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i vår förening. Vi behöver ditt namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-post för att kunna kommunicera med dig och föra register. Vi kommer också att använda uppgifterna för vår rapportering av statistik och för att skicka ut medlemsinformation under året. Samt för att kunna försäkra dig till/från och under aktiviteten.

Vi behöver även ditt personnummer/ födelseuppgifter och kön för att vi som förening ska kunna söka bidrag för de aktiviteter du deltar i. Det är viktigt med bidrag då de hjälper oss att hålla föreningen igång på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Även bilder räknas som personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, och därför behövs även ett medgivande för publicering av bilder/filmer.

Om du lämnar föreningen så kommer vi ha kvar dina uppgifter i ca 3 år och därefter radera dem. Detta för att vår uppföljning gentemot våra bidragsgivare ska kunna fungera.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Vi registrerar dina uppgifter i vårt system MedlemOnline. Den som skriftligt bekräftat sitt medlemskap via en pappersblankett kan närsomhelst få se denna igen.

Endast individer med en ledarfunktion och/eller styrelsefunktion får tillgång till denna information. Du kan närsomhelst vid begäran få veta och se vilka uppgifter vi har om dig, och be att få uppdatera informationen.

Giltighetstid

Medlemsavtal är giltiga året ut och kommer att behöva förnyas varje kalenderår i samband med att du på nytt bekräftar ditt medlemskap i föreningen.

Rätten att bli glömd/få sina uppgifter raderade

Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade/borttagna. För att begära detta så skickar du ett mejl till trelleborg@aktivungdom.se.

Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här: www.aktivungdom.se/bli-medlem