Knekta Dirt för Aktiv Ungdom

Medlemskap

Medlemsavgifter

100kr per person
250kr per familj
(familjemedlemskap rekommenderas vid minderårig medlem)

Inbetalning av medlemsavgift sker till BG 5453 - 7683
Ange barnets namn och/eller efternamn vid inbetalning.