Aktiv Ungdom Kinda

Årsmöte

Årsmöte

Aktiv Ungdom Kindas styrelse kallar till 
årsmöte den 24 mars klockan 16.00. Mötet blir digitalt.

Medlemmar som är intresserade att delta i årsmötet anmäler sig till kinda@aktivungdom.se med namn, telefon och e-postadress. När vi fått in anmälan skickas handlingarna och länk ut.

Välkomna!