Aktiv Ungdom Ackvakul

Aktuellt

Välkommen till Ackvakul på Gottsundabadet!

Terminsstart HT 2021

Söndagen den 12 september

Aktuella grupper och tider se menyn till vänster

Våra grupper för HT 2021 är nu fullbokade. Information om återanmälan/nyanmälan inför VT 2022 kommer att publiceras på vår hemsida senare under hösten.


Avgift och betalning

Ackvakuls medlemsavgift består av en föreningsavgift per familj och en träningsavgift per deltagande barn. I avgiften ingår medlemskap i organisationen Aktiv Ungdom, vilket täcker bland annat försäkring när vi badar. Förbundet Aktiv Ungdom är en paraplyorganisation där vår förening är medlem och som hjälper föreningar som vår med administration och andra praktiska detaljer.

Föreningsavgift per familj och termin: 300 kr
Träningsavgift per barn och termin: 100 kr

Medlemsavgiften per termin blir alltså följande:

1 barn: 400 kr
2 barn: 500 kr
3 barn: 600 kr
osv.

Inbetalning gör ni inför varje terminsstart via Swish 123 69487 72 eller till Swedbank, kontonummer 8381-6 924 010 637-8 (de 5 första är clearingnummer). Ange barnets för- och efternamn på inbetalningen så är det lättare för oss att se vem det hör ihop med.

OBS! Entréavgift på Gottsundabadet för barn/förälder ingår inte i medlemsavgiften. Vi förutsätter att minst en förälder är med i simhallen under lektionerna, även för de grupper där barnen är i vatten själva med en ledare. Betald entréavgift innebär att man får bada hela dagen. Handledare och medlemmar i styrelsen är befriade från Ackvakuls träningsavgift samt vuxenentré, men betalar föreningsavgift och entré för barnet/barnen.

Vi ses den 12 september!