Riksförbundet

Förbundet Aktiv Ungdom
Smedsgränd 5B
753 20 Uppsala
Tel. 018 - 54 52 50
e-post: info@aktivungdom.se