Aktiv Arena Aktiv Ungdom

RUA

En sektion för Romer i alingsås kommun, Mer aktiviteter kommer finnas när COVID-19 minskar

Ordförande för Sektionen är Kevin Mehmeti

Ålder: 14 - 18 år