Projektbidrag för föreningar att söka - Grannskapsinitiativet

Projektbidrag för föreningar att söka - Grannskapsinitiativet

Om Grannskapsinitiativet


Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.
Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som
stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller
bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.


Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett
svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.


Stöd: Det är möjligt att söka 20 000 – 50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak
finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.


Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.


• Exempel på grannskap:
by, bygd, tätort/småstad, stadsdel i medelstor/stor stad
• Aktiviteterna behöver vara öppna för en allmänhet – inte bara befintliga
medlemmar
• Exempel på projektrelaterade kostnader:
mat, lokal, arvoden, material, marknadsföring
• Vi ger inte stöd till enbart inköp eller byggnation – fokus på aktiviteter
• Projektet behöver innehålla något som är nytt för organisationen
Bra att veta
Hur går ansökan till?
• Ansökan kan skickas in när som helst.
• Besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.
• Svar på vanliga frågor och en ansökningsguide finns på
Postkodstiftelsens hemsida.


• Läs mer om Grannskapsinitiativet och ansök här:
www.postkodstiftelsen.se/grann... 


Skrivet 27/4, 2023.
← Alla nyheter