Pengar till våra föreningar!

Pengar till våra föreningar!

Nu så här strax innan påskledigheten har vi på Förbundskansliet gått ut med glädjande besked till våra föreningar om ekonomiskt bidrag, ett så kallat coronastöd. Redan i julutskicket informerade vi om att MUCF gett oss pengar för att stötta våra anslutna föreningar och deras verksamhet. 

Via distrikten fick föreningarna frågan om hur restriktionerna under denna vår 2021 påverkat deras verksamhet och föreningarna fick därefter skicka in ansökningar med mer ingående specificering kring intäktsbortfallen.  

Utifrån de ansökningar som kom in så delades föreningarna sedan in i en 4-stegs trappa och blev tilldelade upp till de olika belopp som gällde för de olika trappstegen.  

De föreningar som inte inkom med någon ansökan, men som är bidragsberättigade enligt våra kriterier beslöts få ett bidrag om 50:-/medlem i bidragsberättigad ålder 6-25 år. 

Förutom de pengar som MUCF gav, det så kallade coronastödet, valde förbundsstyrelsen att omfördela en del poster i budgeten så att föreningarna skulle få en större pott med pengar att dela på. Sammantaget betalas ca 1,3 miljoner kr ut i flertalet omgångar kring denna påsk. Vi hoppas att stödet kommer våra fantastiska föreningar väl till pass och att detta piggar upp i denna pandemi. 

Bästa vårhälsningar från Förbundet Aktiv Ungdom 

Bildkälla: Pixabay


Skrivet 30/3, 2021.
← Alla nyheter