Årsmöte Distrikt Nedre Norrland

Varmt Välkomna på Distrikt Nedre Norrlands
årsmöte!

Datum: torsdag den 27 maj
Klockslag: 19.00-20.00
Mötesform: Digital via Teams
Sista anmälningsdag: 19 maj
Kontakt: nedrenorrland@aktivungdom.se eller 018-54 52 50

Senast sju dagar innan mötet kommer handlingar samt länk till mötet att skickas ut. 

Ombud

Ett (1) ombud för varje påbörjat 100-talmedlemmar per den 31 december året innan, dock högst tio (10) ombud. Högst 1/3 av ombuden får bestå av administrativ personal i föreningen. Ombud ska vara medlem i Aktiv Ungdom.

Motioner och propositioner

§ 5 Propositioner ska finnas tillgängliga för distriktets föreningar och ombud, och skickas till förbundet minst sju (7) dagar före årsmötet.


§ 6 Motion
Varje medlem och förening har rätt att lämna motion till distriktets årsmöte. Motion ska lämnas till distriktsstyrelsen minst tre (3) veckor före årsmötet. En enskild medlems motion ska vara försedd med yttrande från föreningsstyrelsen. Distriktsstyrelsens yttranden över samtliga motioner ska finnas tillgängliga för distriktets föreningar och ombud, och dessutom skickas till förbundet minst sju (7) dagar före årsmötet.


Skrivet 26/4, 2021.
← Alla nyheter