Uppsala ungdomscirkus

Uppsala ungdomscirkus

Aktivungdom

Kontaktperson

Uppsala Ungdomscirkus
c/o Brugård, Byggmästargatan 10D
754 35 Uppsala

Uppsala ungdomscirkus

Om oss

Vår idé/vårt mål
Att verka för en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Kamratskap och gemenskap ska prägla verksamheten. Genom glädje och lekfullhet främjar vi utveckling hos varje individ, via den viktiga gruppen. Träningen ska vara varierad och syfta till att ta tillvara allas intresseområden. Med cirkus som redskap vill vi visa varje människas unika förmåga och öka målgruppens självkännedom. Verksamheten har en ideell bas. Överskottet används uteslutande för att utveckla cirkusen.

 

Verksamheten
Medlem i riksorganisationen Aktiv Ungdom, som är politiskt och religiöst obunden. Ungdomarna träffas varje söndag för lärarledd träning. Vid olika tillfällen ger de äldsta ungdomarna föreställningar där de olika cirkusnumren visas upp.

 

Intresserad av cirkus?

Vi har följande grupper våren 2017:

*    Cirkusarna (röd),     ca 4 - 6 år (sön 09:30-10:30)

*    Cirkusarna (blå),      ca 4 - 6 år (sön 09:30-10:30)

*    Cirkulett (röd),         från ca 7 år (sön 10:45-12:15)

*    Cirkulett (blå),          från ca 7 år (sön 10:45-12:15)

*    Cirkadvance, turnéförberedande grupp   (sön 12:30-14:00)

*    Turnégruppen Cirkus Aros,   ca 10 år - (sön 12:30-15:00)

Inträdesprov till turnégruppen tillämpas.

 

Lokal:  Brantingsskolan, Gymnastiksal 1 och 2

Start:   19 februari

 

Vill du prova på cirkus?

Kom och prova på olika cirkus discipliner redan den 12 februari:

akrobatik, enhjuling, jonglering, klot, trapets, lina, tyg, mm.

Barn 4-6 år kl.10:00-11:00

Barn fr 7 år kl.10:00-11:30

Vi finns i Brantingsskolans Gymnastik sal 1 & 2

Adress: Hjalmar Brantingsgatan 37


 

VARMT VÄLKOMNA!

 

För mer info om föreningen, besök gärna vår hemsida:

www.uppsalaungdomscirkus.se

 

Vi nås på:

kansli@uppsalaungdomscirkus.se

Vi har kurser och aktiviteter inom

  • Cirkus

Våra aktuella kurser och aktiviteter


Kurs Var När
CIRKADVANCE
Cirkus för barn och ungdomar, ca 10 år -. Barnen/ungdomarna får utöva mera avancerad akrobatik, jonglering, klot, lina, trapets, tyg, pole mm Direkt förberedande till turnégruppen. Här utvecklas individens specialitéer samt den fysiska styrkan att förmå mer avancerade cirkuskonster. Vi lär oss eget ansvar för vårat utvecklande och befäster tryggheten i gruppen.
Brantingsskolan, Gymnastiksal 1 2017-02-19 Söndagar kl.12:30-14:00
CIRKULETT (blå)
Cirkus för barn, ca 7-9 år Vi tränar olika cirkus discipliner: akrobatik, enhjuling, jonglering, klot, tyg, trapets, lina, mm. Här fokuserar vi mer på individen i gruppen för att göra individen mer tydlig i sig själv. Vi sammanfogar gruppen genom fortsatt mycket lek som bidrar till större trygghet hos barnet. Mer koncentrerad träning med övningar som utvecklar barnet vidare såväl som människa som artist, utifrån sin unika förmåga.
Brantingsskolan, Gymnastiksal 2 2017-02-19 Söndagar kl.10:45-12:15
CIRKULETT (röd)
Cirkus för barn, ca 7-9 år Vi tränar olika cirkus discipliner: akrobatik, enhjuling, jonglering, klot, tyg, trapets, lina, mm. Här fokuserar vi mer på individen i gruppen för att göra individen mer tydlig i sig själv. Vi sammanfogar gruppen genom fortsatt mycket lek som bidrar till större trygghet hos barnet. Mer koncentrerad träning med övningar som utvecklar barnet vidare såväl som människa som artist, utifrån sin unika förmåga.
Brantingsskolan, Gymnastiksal 1 2017-02-19 Söndagar kl.10:45-12:15
CIRKUS AROS
Avancerad cirkusträning för de lite äldre ungdomarna (från ca 10 år). Inträdesprov tillämpas. Här står scenteknik, fortsatt utvecklande och självklart den skapande gemenskapen i fokus. Artisten tar eget ansvar och skapar akter att uppträda med både sig själv och tillsammans med andra. Gruppen gör varje år en cirkusföreställning som åker på turné en sommarvecka i föreningens egna cirkustält. Turnén drivs helt och hållet av artister, anhöriga och ledare. OBS Krav på att ha deltagit i gruppen Cirkadvance innan.
Brantingsskolan, Gymnastiksal 2 2017-02-19 Söndagar kl.12:30-15:00
CIRKUSAR (blå)
Cirkuslek för de yngre barnen (4-6 år). Barnen får prova på enklare akrobatik, jonglering, klot, lina, trapets, tyg Träningen sker i form av lek, med fokus på kroppsuppfattning och att lära känna sig själv och sin kropps förmåga. Här övar vi på ett begripligt sätt vikten av koncentration och förmågan att växla mellan stillhet och rörelse.
Brantingsskolan, Gymnastiksal 2 2017-02-19 Söndagar kl.09:30-10:30
CIRKUSAR (röd)
Cirkuslek för de yngre barnen (4-6 år). Barnen får prova på enklare akrobatik, jonglering, klot, lina, trapets, tyg Träningen sker i form av lek, med fokus på kroppsuppfattning och att lära känna sig själv och sin kropps förmåga. Här övar vi på ett begripligt sätt vikten av koncentration och förmågan att växla mellan stillhet och rörelse.
Brantingsskolan, Gymnastiksal 1 2017-02-19 Söndagar kl.09:30-10:30